Back to ganglow's profile
0:00
2:03

Agba Awo Outro

ganglow

Uploaded .
0
12

AGBA AWO OUTRO A-Z LYRICS

Swagga dey pour, Magger don come,
Real nigga to the call,
Jaye nu cub oja ti bust,
i got mixture in my cup,

dolla nmo na, cause na my turn,
i don hamma like thor,
you no feat compare now to before,
agba awo tohun je buger pelu falk,

Agba Awo…

Agba Awo…

Agba Awo…

[RAP]

Awon eruku mi wo camo,
kini nkan tofe ma danwo,
Ibi toti ye mo pe won gbadun nibi tanti gbegun wo cano,

eni ma dade ma dade wonkin se cause oba ni university,
eni ma kole ma kole ko possible ki agbe lo dako soju titi,

asen meyebo lapo ni bi eku lo loko bi pakute ni asha ma mo,
woni pink lips pan bii furo ewure to see bi boya lomo,

en complain eni were ranju ju e sofunmi kini ise were gon,
juju lafejo bata lafejo onilu kosi konga ejor se ijo o tan,

motiba rap mule moti sofun pe seni mama shokofun,
moti fi ogun ife si efo tete arowojeja pelu shoko fun,

idiniyen tofin telemi kiri ibikibi timba lo loma telemi
timba lo studio gon oma telemi laidekin sepe mo lo amudo
fun, laidekin sepe mo lo amudo
fun

|Addycole Social Media|

INSTAGRAM @: addycoletalkative
FB@: ADDYCOLE MISTA TALKATIVE

Twitter@: IAM_ADDYCOLE

WHATSAPP@: ±2348103309356

Saved!